Webinar- Bedriftsintern Opplæring (BIO) – Viken

Velkommen

Vi invitere deg  til et spennende webinar om Viken Kommunes tilbud om Bedriftsintern Opplæring (BIO).

Kilde: https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/#gref

Om tilskuddet

Viken fylkeskommune åpner for at enda flere bedrifter kan søke støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.
-Vi gjør en god ordning enda bedre. Dette betyr at flere bedrifter i Viken kan få hjelp som monner, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad i Viken fylkeskommune.

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet lyste Viken fylkeskommune denne uken ut en ekstraordinær tilskuddsordning med formål om å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet. Allerede nå tas det grep for å forbedre ordningen.

Kan få støtte til opplæring av permitterte

Justeringen innebærer at støtteordningen kan benyttes av bedrifter der de ansatte enten er i jobb eller er permitterte. NAVs regler for dagpenger setter i dag begrensninger for retten til dagpenger under opplæring. Intensjonen er at helt permitterte kan benytte ordningen innenfor gjeldende regelverk, og helt og fullt når regelverk justeres. Stortinget vedtok 31.mars at det skulle vurderes endringer i dette regelverket med tanke på at permitterte også kan benytte denne støtteordningen.

– Dette vil si at når NAV nå får rettet sine forskrifter i tråd med Stortingets vedtak, så kan også permitterte få en tid der de bygger kompetanse som er nyttig for dem selv og bedriften i en ellers kinkig situasjon. Det er viktig å merke seg at denne støtten går igjennom bedriften, sier Johan Edvard Grimstad.

Det kan gis inntil 300 000 kroner i tilskudd pr bedrift. Fylkesrådet åpner nå for at «25 eller flere ansatte kan søke om utvidet støtte opp til grensen for statsstøtteregelverkets grense for bagatellmessig støtte 200.000 euro (i dag ca. 2 millioner kroner)».

– Det betyr at det skal være mulig for mellomstore og større bedrifter å kunne sikre opplæring for flere av sine ansatte. Samtidig vil det nok ta litt lengre tid å behandle søknader som er av større beløp. Kriteriene for denne utvidede støttemuligheten vil foreligge rett over påske, sier Grimstad.

Får mer midler

Styrkingen av ordningen kommer altså på plass kun dager etter at støtteordningen ble rullet ut, og har sammenheng med at Stortinget 31. mars ga fylkeskommunene mer midler til kompetanserettede tiltak, gjennom 250 millioner kroner i støtte til bedriftsintern opplæring, utvikling av digitale tilbud for slik opplæring og karriereveiledning.

– Vi har jobbet aktivt med Stortinget for å få mer til næringslivet. Vi står sammen med NHO, Virke, LO, Innovasjon Norge, Kommunenes Sentralforbund og flere i denne kampen, og er glade for at de har hørt på oss. Fordelingen til fylkeskommunene er ennå ikke klar, men jeg forventer at Viken får en betydelig del av denne potten, sier Grimstad.

Ordningen er per i dag på 24. millioner kroner.

Timeplan

Agenda

09:00 - 09:15
Kriterier for å søke
Hvem kan søke? Hva kan du få støtte til?
09:15 - 09:30
Vurderingskriterier
Søknader blir skjønnsmessig vurdert etter kriterier.
09:30 - 09:45
Improve
Hvem vi er? Hva vi tilbyr? Hvordan vi jobber?
09:45 - 10:00
Videre prosess
Hva skjer videre?

Dato

feb 15 2021
Expired!

Tid

10:00 am - 11:00 am

Mer info

Passord: 90770
ResultatPartner AS

Arrangør

ResultatPartner AS
Telefon
+4792804155
E-post
ronny@resultatpartner.no
Nettsted
https://www.resultatpartner.no/
Passord: 90770
QR-kode

Responses