Mentor Pakke SMB

SYSTEMATISK TRENING GIR MÅLBARE RESULTATER

treningsbibliotek

Vi legger inn spesifikke trenings øvelser og tiltak mot områder som er tilpasset din bedrift knyttet til kunnskap, adferd og ferdigheter. Her kan du enkelt planlegge, gjennomføre, måle og følge opp kompetanse planer for din bedrift. Etabler en kompetanse-kartlegging som grunnlag for en målstyrt prosess.

prestasjonsmåling

Vi utarbeider en plan for utvikling og ut fra gitte milepæler vil du og dine støttespillere vurdere om målene er nådd. Vi visualiser og analyser på en enkel og effektiv måte dine/kollegers/org prestasjoner i Dashboard/Scorecard.

systematisk påminnelse

Vi sikrer gjennomføring av tiltak ved å sende dere systematiske påminnelser på tiltak og eventuelle treningsøkter. Påminnelser sendes via e-post og sms. Vi loggfører gjennomført mot planlagt tid i treningsdagboken. Dette sikrer gode vaner og rutiner for alle slags forbedringstiltak.

treningsdagbok

Vår digitale treningsdagbok loggfører alle dine treninger og gir en detaljert innsikt i dine prestasjoner og læringsutbytte. Loggfør, visualiser, sammenlign prestasjoner vs. mål og motta live Coaching basert på dine resultater.

Velg den planen som passer deg

Nedenfor finner du tre ulike “Mentor-pakker for SMB” bedrifter. Om du har behov for å utvikle selskapet ditt og få på plass en solid forretningsplan, eller du har et behov for å utvikle deg som leder eller utvikle ditt team; vi har erfarne mentorer som bringer deg dit.

Velg hvilken plan som passer deg og du kommer til en side for å avtale et 30 minutters gratis møte med en mentor. Sammen diskuterer dere dine behov og avtaler videre prosess. Vi benytter et digitalt trenings system som heter Improve Performance & Training Systems. Se nedenfor svar på “Ofte stilte spørsmål”.

Lykke til!

Organisasjonsutvikling
3 måneder
66.700.-
Målbar organisasjonsutvikling
Hvordan sikre utvikling av din bedrift
Planlegging: Møte med ledere, styre, eiere
Digitalt Kickoff medarbeidere: Kompetanse Profil
Kompetanse Profil Organisasjonen – resultater, mål og tiltak
Etablering og implementering av forretningsplan
Dashboard – Visualisering av prestasjoner vs mål
Scorecard – Analysering av prestasjoner vs mål
Opplæring i Improve Trenings System
3 måneders medlemskap inntil 10 ansatte
Gå til Mentorer
Individuell lederutvikling
3 måneder
48.600.-
Målbar lederutvikling
Hvordan sikre utvikling av ledere
Planlegging: Møte med ledere, prosessrapport
LederFerdighetsProfil 360 – opplæring/tilpassing, utfylling, mål og tiltak
Oppfølging 2 personer fra Start til Milepel 1
Oppfølging 2 personer fra Milepel 1 til Milepel 2
Oppfølging 2 personer fra Milepel 2 til Milepel 3
Scorecard – Analysering av prestasjoner vs mål
3 måneders medlemskap 2 ansatte
Gå til Mentorer
Teamutvikling
3 måneder
153.200.-
Målbar teamutvikling
Hvordan sikre utvikling av teamet (5 personer)
Planlegging: Møte med ledere, Team Profil definering, bygging av Team Profil, prosess rapport
Digitalt Kickoff medarbeidere: Team Profil, med utfylling
Team Samling 1: Forarbeid, bygging, gjennomføring, prosess rapport
Team møte + individuell oppfølgingsmøter fra Start til Milepel 1
Team Samling 2: Forarbeid, bygging, gjennomføring, prosess rapport
Team møte + individuell oppfølgingsmøter fra Milepel 1 til Milepel 2
Team Samling 1: Forarbeid, bygging, gjennomføring, prosess rapport
Team møte + individuell oppfølgingsmøter fra Milepel 2 til Milepel 3
3 måneders medlemskap inntil 5 ansatte
Gå til Mentorer