Pris

Liten
399.-
Per bruker/måned/årlig fakt
5-30 brukere

Performance Management

Performance Training

1 Ledelses Profil

2 x 2 timers webinar per år

MEST VERDI
Medium
349.-
Per bruker/mnd/årlig fakt
30-100 brukere

Performance Management

Performance Training

1 Ledelses Profil

2 x 2 timers webinar per år

Stor
299.-
per bruker/mnd/årlig fakt
100-200 brukere

Performance Management

Performance Training

1 Ledelses Profil inkl. treningsøvelser

2 x 2 timers webinar per år

Ekstra Stor
199.-
Per bruker/mnd/årlig fakt
500-1000 brukere

Performance Management

Performance Training

1 Ledelses Profil inkl. treningsøvelser

2 x 2 timers webinar per år

BE OM PRIS
XXL
99.-
Per bruker/mnd/årlig fakt
+ 2000 brukere

Performance Management

Performance Training

1 Ledelses Profil inkl. treningsøvelser

2 x 2 timers webinar per år

Pris Improve

Pris per måned per bruker, årlig fakturering.