Bedrifts Portal Small Plus

Bedrifts portal Plus medlemskap er for bedrifter med inntil 10 medlemmer som prioriterer og har tatt valget om et ønske om å systematisere kompetanseutvikling og trening for egne medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere. Registrer offentlige eller private fora og få systematisert tid til samarbeid, innovasjon og dele kreativitet i pågående prosjekter. Gjennomføre skreddersydde seminarer og webinarer for å øke nivået for personlig vekst og forståelse av bedriftens mål og strategier. Etabler en bedrifts profil samt en person profil for deres hoved kontakt person. Delta i diskusjoner på veggen, meld dere opp til ulike seminarer og webinarer og få oppdatert informasjon om temaer som er interessante for deres bedrift. Delta i ulike forum og grupper som omhandler temaer som ledelse, salg, service, team der erfarne medlemmer deler av egen kunnskapsbase eller etabler egne lukkede og bedrifts spesifikke forum eller grupper for å følge opp interne prosesser. Dette sikrer at deltakerne i prosessen jobber med egne oppgaver og mål noe som sikrer høyere effekt og resultat. Dersom dere ønsker å bruke portalen til å etablere egne kurs eller delta på egne kurs i regi av andre eksterne konsulenter så må dere oppgradere til neste nivå; Pro medlemskap. Dersom du og dere ønsker å benytte Improve Systems for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp trenings- og utviklingsprosesser mot individ, team, organisasjon, kunde eller partner nivå så er Premium medlemskap nivået for dere.