Bedrifts Portal Small PRO

Bedrifts portal Small Pro medlemskap er for bedrifter med inntil 10 medlemmer som prioriterer og har tatt valget om et ønske om å systematisere kompetanseutvikling og trening for egne medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere basert på egen merkevare i et lukket system. Improve setter opp brukere og bistår i opplæring av systemets viktigste funksjoner via et nærmere avtalt webinar. Ad funksjoner kan dere; Registrere offentlige eller private forum eller grupper og få systematisert tid til samarbeid, innovasjon og dele kreativitet i pågående prosjekter. Gjennomføre skreddersydde seminarer og webinarer for å øke nivået for personlig vekst og forståelse av bedriftens mål og strategier. Etablere din egen bedrifts profil samt person profiler. Delta i diskusjoner på kommunikasjonskanalen, etablere tidspunkt og temaer for å avholde digitale webinarer via Zoom konto som dere selv må etablere mens funksjonaliteten for å sette opp samt gjennomføre Zoom møter er i vår portal. Sett opp, inviter og delta i ulike forum og grupper som omhandler temaer som ditt selskap finner interessant, som f.eks. temaer om ledelse, salg, service, team der dere gjennom samhandling og erfaringsutveksling deler kunnskap og beste praksis. Deltakerne i prosessen kan jobbe videre med egne oppgaver og mål noe som sikrer høyere effekt og resultat. Dersom dere ønsker å bruke portalen til å etablere egne kurs så har dere mulighet for dette men det forutsetter tilstrekkelig kunnskap og eventuell opplæring i bruke av Learndash.  Vi tilbyr Pro medlemmer opplæring i bruk av systemet via digitalt webinar etter nærmere avtale.