Bedrifts Premium Medlemskap

Bedriftens Premium medlemskap er for bedrifter som prioriterer og har tatt valget om et ønske om å systematisere kompetanseutvikling og trening for egne medarbeidere, leverandører, samarbeidspartnere. Registrer offentlige eller private fora og få systematisert tid til samarbeid, innovasjon og dele kreativitet i pågående prosjekter. Gjennomføre skreddersydde seminarer og webinarer for å øke nivået for personlig vekst og forståelse av bedriftens mål og strategier. Etabler en bedrifts profil samt en person profil for deres hoved kontakt person. Delta i diskusjoner på veggen, meld dere opp til ulike seminarer og webinarer og få oppdatert informasjon om temaer som er interessante for deres bedrift. Delta i ulike forum og grupper som omhandler temaer som ledelse, salg, service, team der erfarne medlemmer deler av egen kunnskapsbase eller etabler egne lukkede og bedrifts spesifikke forum eller grupper for å følge opp interne prosesser. Dette sikrer at deltakerne i prosessen jobber med egne oppgaver og mål noe som sikrer høyere effekt og resultat. Dersom dere ønsker å bruke portalen til å etablere egne kurs eller delta på egne kurs i regi av andre eksterne konsulenter så vil det ligge muligheter for dette fremover. Improve Systems fer et av markedets mest effektive systemer for å utvikle organisasjoner, team, medarbeidere, kunder, partnere, leverandører gjennom en systematikk for; planlegging, gjennomføring, måling og oppfølging av trenings- og utviklingsprosesser. Medlemskapet koster 399.- / måned per bruker og løper til det blir sagt opp. Vi har innvilget 30 dagers prøvetid. Det oppfordres at du er aktiv i denne perioden slik at du får reell erfaring for å vurdere medlemskapet.