Gratis personlig medlemskap

Dette er et gratis medlemskap i Improve Performance Group. Her kan du registerer din egen person profil samt legge inn faglig innhold, sette i gang diskusjoner rundt temaer knyttet til prestasjonsutvikling, personlig utvikling, trening med mer og motta tilbakemeldinger fra portalens øvrige medlemmer. Her vil du få tilgang til å knytte kontakt med andre mennesker som brenner for ulike teamer knyttet til personlig utvikling og forbedringsprosesser. Dersom du ønsker å bli en del av en gruppe eller forum eller registere egne åpne eller lukkede grupper og forum kan oppgradere til PLUS, PRO eller PREMIUM. Dette medlemskapet koster 0.-/ NOK / Måned og løper til det sies opp av deg. Velkommen til vår nye kommunikasjons- og læringsportal!