Mentor Plus medlemskap

Mentor Plus medlemskap er for mentorer som gjennom vår utvelgelsesprosess er kvalifisert til å bistå Startups og Scaleups selskaper etter en nærmere definert kompetanseprofil. Her følger et kort utdrag av funksjonene for dette medlemskapet: Etabler en bedrifts profil samt en person profil for deres hoved kontakt person. Når denne profilen er klar legges den ut under vårt “økosystem” slik at medlemmer kan ta kontakt med deg og bestille tid for en samtale. Her ligger den inne en “paypal-løsning” der medlemmer betaler til vår portal og i hht. avtale utbetaler vi din andel av omsetningen. Registrer offentlige eller private forum eller grupper og få systematisert strukturen for samarbeid, innovasjon og del kreativitet og samhandling i pågående prosjekter og få full kontroll på alle eposter, dokumenter, bilder, mapper. Dette sikrer at deltakerne i prosessen jobber med egne oppgaver og mål noe som sikrer høyere effekt og resultat. Tilgang til å utvikle samt gjennomføre skreddersydde webinarer via Zoom er allerede integrert i portalen men du må ha din egen zoom konto i hht GDPR. Delta i diskusjoner på veggen, meld dere opp til ulike webinarer og få oppdatert informasjon om temaer som er interessante for deg som mentor. Søk om å få delta i ulike forum og grupper som omhandler temaer som ledelse, salg, service, team der erfarne medlemmer og andre mentorer deler av egen kunnskapsbase. Dersom dere ønsker å bruke portalen til å etablere egne kurs så må dere oppgradere til neste nivå; Pro medlemskap. Dersom du og dere ønsker å benytte Improve Systems for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp trenings- og utviklingsprosesser mot individ, team, organisasjon, kunde eller partner nivå så er Premium medlemskap nivået for dere. Medlemskapet koster 1990.- per bruker per år og løper til det blir sagt opp. Det oppfordres at du er aktiv i denne perioden slik at du får reell erfaring for å vurdere medlemskapet.