HVA VI GJØR

Våre Tjenester

Tilpasset og målbar trening som inspirer til prestasjonsutvikling.

KONSULENT TJENESTER

Tjenester vi tilbyr

Vi har jobbet med selskaper i alle størrelser, fra Startups til Scaleups til Enterprise-selskaper i forskjellige bransjer, inkludert BMW og 400+ andre selskaper. Vi er kjent for å implementere strategier som bygger markedskraft og konkurranseevne, og som akselerer til rask vekst og lønnsomhet.

Oppsummert – Hva er det vi gjør

Vi hjelper deg med å overvinne de største veksthindrene dine gjennom høyt tilpassede løsninger som starter, akselererer og optimaliserer ditt lederskap, din markedsføring, din evne til å drive målrettet salg og hele forretningsprosessen.

Utvikle

Sett opp forretningsplanen din med hjelp fra ekspertene våre, slik at du er sikker på at virksomheten din er klar til å vokse.

Vekst

La ekspertteamet vårt hjelpe deg med en plan for å forbedre bedriftens lønnsomhet og omsetningsvekst.

Skalèr

Sett ekspertisen vår i arbeid med å skalere virksomheten din raskt med riktig teknologi, fellesskap og forretningsprosesser.

Ledelse- organisasjon-strategi utvikling.

Gjennomføring og implementering av strategier er nøkkelen for å nå dine mål og visjon. Vår systematiske tilnærming, teknologiske plattform og erfarne ressurser sikrer måloppnåelse i samarbeide med deg og din virksomhet.

Målstyring og resultatoppfølging.

Vi gjør S.M.A.R.T.E mål operative og bærekraftige i henhold til bedriftens strategier og mål. Gjennom en grundig kartlegging av selskapets posisjon, defineres en målbar og effektiv forbedringsprosess.

Kompetanseutvikling satt i system.

Vi vet en god del om hva som driver gode, bærekraftige prestasjoner gjennom kunnskap om personlighet, adferd og ferdigheter. Vi bistår selskaper i å definere og kartlegge kompetanse og basert på resultater fra disse utvikles et skreddersydd og målbart utviklingsprogram som støttes opp av vår samhandlings- og læringsplattform. 

Innovasjon, samhandling, relasjonsutvikling og læring.

Agilt arbeid handler om å bringe mennesker, prosesser, relasjoner og teknologi sammen for å finne den mest hensiktsmessige og effektive måten å jobbe på for å nå et mål eller utføre en bestemt oppgave. Sammen med deg og din ledergruppe definerer vi konkrete mål, resultater og gevinster ved prosessen samt hvordan vi sammen kan sikre at prosessen lever i hverdagen.

 

VI SAMARBEIDET MED: 400+ BEDRIFTER, HER ER NOEN AV DEM

atea (1)
BMW LOGO
FLYTOGET

Startup selskap

Startup selskap

Hvordan ditt Startup vil -> Scale up

Globalt problem og utfordring:

Hvert år mislykkes millioner av Startups og 80% er borte og konkurs etter de første fem årene i virksomheten. Mangel på ferdigheter, kunnskap, relasjoner og teknologi for å planlegge, gjennomføre, måle og følge opp viktige ytelsesindikatorer er bevist å være årsaken over hele verden.

Vår løsning:

Improve introduserer den nye standarden for å forbedre Startups og Scaleups.

Vi gir bedrifter muligheten til å bli medlemmer i et samarbeidende og tilkoblet økosystemsom drives og administreres av en digital plattform og teknologi for å forbedre ytelsen i alle utviklingsfaser.

We help individual founders with self-assessment and to increase employability through skill and knowledge validation and a customized plan for improvements. Vi hjelper gründere å få kontakt med andre gründere, mentorer, investorer og automatisere læring og kunnskap på en forenklet måte.

Vi hjelper inkubatorer og akseleratorleverandører med å forbedre arbeidsflyten ved å gjøre det mulig for vår digitale plattform å administrere ytelse og oppfølging. Vi hjelper investorer og låneinsitusjoner ved å få tilgang til å se resultatene og handlingene i sanntid på KPIs mot vekst og omsetning. Dette gir god innsikt i hvordan selskapet er drevet og ledet. Vi hjelper mentorer til å gjennomføre sin coaching på en målbar og bærekraftig måte. Ved å gjøre dette hjelper vi hele økosystemet til å jobbe på en smartere og mer effektiv måte.

Scaleup selskap

Hvordan ditt Scaleup vil -> Skalere og Vokse

Globalt problem og utfordring:

Så du klarte å passere gjennom de ulike fasene under oppstartsfasen. Nå har du som mål å vokse og skalere virksomheten din, og du har et stort behov for finansiering, i tillegg krever det en annen måte å administrere et team, et forsterket vekstprogram og høye krav fra eierne, styret og markedet selv.

Hvem støtter du deg på når vinden blåser som verst?

Vår løsning:

Improve introduserer den nye standarden for å forbedre Startups og Scaleups.

Vi gir bedrifter muligheten til å bli medlemmer i et samarbeidende og tilkoblet økosystem som drives og administreres av en digital plattform og teknologi for å forbedre ytelsen i alle utviklingsfaser.

Vi hjelper individuelle medarbeidere, uavhengig rolle, en egenvurdering som basis for en individuell og målbar utviklingsplan som vil å øke forbedringspotensialet gjennom kompetanse og kunnskapsvalidering og en tilpasset plan for forbedringer. Vi hjelper gründere å få kontakt med andre gründere, mentorer, investorer og automatisere læring og kunnskap på en forenklet måte.

Vi hjelper inkubatorer og akseleratorleverandører med å forbedre arbeidsflyten ved å gjøre det mulig for vår digitale plattform å administrere ytelse og oppfølging. Vi hjelper investorer og låneinsitusjoner ved å få tilgang til å se resultatene og handlingene i sanntid på KPIs mot vekst og omsetning. Dette gir god innsikt i hvordan selskapet er drevet og ledet. Vi hjelper mentorer til å gjennomføre sin coaching på en målbar og bærekraftig måte. Ved å gjøre dette hjelper vi hele økosystemet til å jobbe på en smartere og mer effektiv måte.

Scaleup selskap

Større selskaper

Større selskaper

Hvordan forbedre -> Din virksomhet

Globalt problem og utfordring:

Ledelse handler om strategiutførelse og for å levere lønnsomhet og vekst – det vet vi alle sammen – men den virkelige utfordringen er ikke strategiene i seg selv, men selve gjennomføringen og implementeringen av strategiene. For å sette din standard på dette nivået, må føringer og forankringer fra toppledelsen treffe helt ned til de ansattes hjerter som utløser en kollektiv sterk samhandling mot å nå felles mål. Dette smitter over på kundene og deres lojalitet til ditt selskap. Motiverte medarbeidere ses, høres og føles! Til syvende og sist dreier dette seg om hvordan hele din organisasjon opplever selskapets strategiske mål og verdier, hvordan det blir etterlevet, målt og fulgt opp og hvordan dette samsvarer med hvordan kundene opplever det som blir lovet.

Vår løsning:

Improve introduserer den nye standarden for å forbedre Større selskaper.

Vi gir bedrifter muligheten til å bli medlemmer i et samarbeidende og tilkoblet økosystemsom drives og administreres av en digital plattform og teknologi for å forbedre ytelsen i alle utviklingsfaser.

Vi hjelper individuelle medarbeidere, uavhengig rolle, en egenvurdering som basis for en individuell og målbar utviklingsplan som vil å øke forbedringspotensialet gjennom kompetanse og kunnskapsvalidering og en tilpasset plan for forbedringer.

Vi hjelper administrerende direktørermed å få kontakt med andre administrerende direktører, mentorer, coacher og automatisere læring og kunnskap på en forenklet måte.

Vi hjelper deg med å forbedre trenings– og læringsflyten din ved å gjøre det mulig via vår digitale plattform å administrere ytelse og oppfølging. Vi hjelper deg og styret / eierne og toppledelsenved å få tilgang til å se resultatene og handlingene i sanntid på KPIs mot lønnsomhet og vekst. Dette gir god innsikt i hvordan selskapet er drevet og ledet.

Vi hjelper også mentorer til å kjøre sin coaching på en målbar og bærekraftig måte.

Ved å gjøre dette hjelper vi hele økosystemet til å jobbe på en smartere og mer effektiv måte.

ER DU KLAR FOR Å JOBBE MED OSS?

Avtale en 30 min gratis konsultasjon i dag!

Digital plattform for å systematisere prestasjons- og resultatutvikling for organisasjoner, team og individer.

Tjenester

Om

Investorer & Funding

Copyright © Improve Performance International AS 2021