Startups Freemium
Startups Freemium Product description

Freemium er en forretningsmodell hvor et produkt eller en type service er tilgjengelig gratis, men at man må betale for *) premiumdeler, funksjonalitet eller virtuelle eiendeler. Navnet Freemium er et sammensatt ord av de to engelske ordene free og premium. Wikipedia

Medlemskapet Startups Freemium er for selskaper i utviklings- og vekstfase.

Startups medlemskapet er kun for registrerte og aktive foretak med under 5 millioner kroner i omsetning og er gyldig i 6 måneder.

Medlemskapet er gratis for inntil 3 ansatte.

I vår digitale portal vil du ha tilgang til:

·       Å sette opp din Person Profil

·       Å sette opp din Bedrifts Profil

·       Oppdatere deg på nyheter  

·       Poste nyheter (tekst, bilde, video til relasjoner)

·       Like / Kommentere nyheter

·       Søke etter nyheter

·       Knytte nye relasjoner via medlemsregisteret

·       Chat i sanntid 

Dere kan når som helst oppgradere å betale 100, 200 eller 300.- / mnd for hhv PLUS, PRO og PREMIUM medlemskap per ansatt/bruker hvor dere får tilgang på.

·       Delta på Webinarer/Events/Seminarer *)

·       Delta på Kurs *)

·       Tilgang til konsulenter *)

·       Booking av konsulent tjenester direkte *)

·       Mobil App (IoS/Android) **)

*)

Enkelte kurs, webinarer er betalbare mens konsulent tjenester alltid er betalbare per time/fastpris.

**)

Mobil app er for PRO og PREMIUM medlemskap og har en verdi på 5.000.-/år/medlem.

Subtotal Total Total Due Today Total Due I agree to Improve's Terms Purchase